6 saker att göra efter en SEO-analys

6 saker att göra efter en SEO-analys

Även om du tidigare genomfört en grundlig sökmotoroptimering av en webbsida måste du se över den med jämna mellanrum. Förutsättningarna ändras i takt med att Googles algoritmer uppdateras. Search Engine Journal tipsar i en artikel om vilka sex saker du bör göra efter en grundlig SEO-analys av din webbsida. Den grundläggande genomgången av SEO-statusen på en sida bör innefatta teknisk, onpage och offpage SEO. Det innebär också en genomgång av hur din sida förhåller sig till konkurrenternas för de relevanta sökfraserna.

De sex stegen att ta efter en SEO-analys

1. Lista upp de insikter du kommer fram till

En sådan lista ska bland annat innehålla vilka delar du granskat och förslag på vilka åtgärder du ska göra för att förbättra dina placeringar i sökresultatet.

2. Prioritera

Sätt en prioriteringsordning där du värderar vilken effekt de olika förbättringarna på sajten kommer ha på resultatet.

3. Fastställ nödvändiga resurser

Fastställ tid, budget och alla andra resurser du behöver för att genomföra de ingående delarna i prioriteringslistan på effektivast sätt.

4. Ta fram en tidslinje

Sätt en tidplan när de olika momenten ska vara avklarade. Den bör innefatta milstolpar, mål och rapportering som visar effekten av nedlagda arbete du genomfört.

5. Sätt en aktivitetsplan

Att organisera upp arbetet med tydliga ansvarsområden och fördelning av uppgifter är bästa sättet att nå bra resultat i både stora och små projekt.

6. Nå framgång

Genom att mäta och följa upp de mål som satts i början av projektet är det nu bara att utvärdera resultatet av SEO-arbetet.

Sammanfattning av din SEO-analys

Efter en noggrann SEO-genomgång av en webbsajt ska du alltså, oavsett storlek på arbetsinsats, ta dig an projektet strukturerat med en genomtänkt plan i grunden. När du gjort det sammanställer du resultatet resultatet, prioriterar arbetsordningen och fastställer vilka resurser du behöver. Slutligen arbetar du fram din tid- och aktivitetsplan och genomför en grundlig uppföljning och utvärdering.

Vill du läsa artikeln i sin helhet hittar du den här.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *