6 tips för att engagera besökare med naturligt språk

Tips för att engagera besökare med naturligt språk

Det kan ibland krävas mycket arbeta för att driva rätt typ av trafik in till din webbplats. När du väl har lyckats med det vill du givetvis att de ska vara så engagerade och interaktiva som möjligt.

Målet med att driva trafik är ju att få så stor del av trafiken som möjligt att interagera eller konvertera på något sätt. En konvertering kan vara att lägga en beställning eller att skicka in sina kontaktuppgifter. En interaktion kan vara att klicka på en länk som leder ett steg fram i köpresan.

Det medel du har till ditt förfogande för att lyckas med detta är kort och gott det innehåll du valt att publicera. Då rör det sig om exempelvis text, bild, filmer och infografik.

Här kommer några tips om hur du kan skriva text som är enkel för besökaren att ta till sig!

1. Skriv på ett likande sätt som du pratar

När jag skriver att du ska skriva på ett likande sätt som du pratar mera jag inte att du ska använda dig av exempelvis slang eller utfyllnadsord som ibland kan slinka in i talspråk. Det jag syftar är att hålla det kortfattat och enkelt. Att gå rakt på sak! Lyckas du med minimerar du risken att tappa bort läsarna redan i inledningen.

2. Håll dig till enkla ord och begrepp

Se till att texten blir lättläst genom att använda enkla ord och begrepp. Du kanske har spetskompetens inom ditt området, men utgå från att besökarna i de allra flesta fall inte har det. Gör det därför enkelt för dem att följa och förstå innehållet fullt ut!

3. Spamma inte texten med ditt viktigaste sökord

Arbetar du med sökmotoroptimering av dina texter har du säkert full koll på vilket eller vilka sökord som är viktigast för respektive sida på den webbplats. Var noga med att inte överutnyttja användandet av de sökord du vill synas på! Det gör bara att texten blir onaturlig och får ett dåligt flyt.

Använd sökorden när det är naturligt och arbeta även med synonymer och kringliggande ord för att få till en bra text. Dessutom har Google vässat sin förmåga när det gäller att läsa av kontexten av innehållet och stirrar inte blint på exakt vilken sökfras som används i texten. Google försöker att presentera ett sökresultat som svarar på den sökintention som de uppfattar att den som söker har. Då är helheten i en text mycket viktigare en exakta sökord.

4. Ge dina meningar ett bra flyt genom att variera längden

För att texten ska bli lättläst måste det vara ett bra flyt bland meningarna. Se till att varva korta meningar med lite längre. Du bör exempelvis inte ha fyra meningar i rad som enbart är korta, mellanlånga eller långa. Bland dessa fyra meningar bör det alltså vara minst en som sticker ut i längd jämfört med de övriga.

5. Diktera det du ska skriva

Ibland är det svårt att få till en pratliknande känsla i skrivandet. Hamnar du där kan det vara enklare att först säga det du vill få ner i text och sedan skriva av det du sagt. För att få det så enkelt som möjligt spelar du med fördel in det du säger och skriver ner texten utifrån inspelningen.

För att få texten så bra som möjligt måste du slutligen läsa igenom det du skrivit och göra de korrigeringar som krävs. Då kan du spetsa till texten så att den även blir bra i skrift.

6. Använd ett aktivt språk

För att vara så tydlig som möjligt med ditt budskap ska du skriva med ett aktivt språk. Resultatet blir att du får mer stuns i budskapet, jämfört med det försiktigare, passiva språket.

Exempel på passivt språk: I de flesta fall skulle du kunna få fler konverteringar om du lyckas använda dig av ett aktivt språk.

Exempel på aktivt språk: Ett aktivt språk ger dig fler konverteringar.

Ett aktivt språk ger alltså ett tydligare budskap.

Sammanfattning

För att dina besökare ska konvertera eller interagera mer på din webbplats har språket en stor betydelse. Förmedla tydliga budskap genom att skriva rakt på sak och använda dig av enkla ord och meningsbyggnader. När du använder dig av ett naturligt språk, vilket leder till att texten är lättläst och tydlig, har du större chans att fånga läsaren och att leda honom eller henne dit du vill på webbplatsen.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *