Lagen om e-postmarknadsföring

Alla har vi väl fått olika typer av seriösa och mindre seriösa erbjudanden via e-post som vi har blivit irriterade över? Du kanske själv vill marknadsföra dig via e-post, men inte riktigt vet vad som är tillåtet eller ej? Här ska vi försöka reda ut begreppen lite, så att du vet vad som gäller.

Lagen för obeställd e-postreklam gäller från 1 april 2004 och den ställer egentligen bara begränsningar gällande privatpersoner och enskilda firmor. Till dessa får e-postreklam i kommersiellt syfte endast skickas om de gett sin tillåtelse till detta eller om de sedan tidigare är kunder hos avsändaren och utskicket gäller likartade produkter som just den specifika kunden redan köpt. Dessutom måste det klart och tydligt framgå vem som är avsändare, samt att mottagaren kostnadsfritt och på ett enkelt sätt kan avsäga sig fler utskick.

När det gäller e-postmarknadsföring till juridiska personer, aktiebolag eller stiftelser måste det bara klart och tydligt framgå vem som är avsändare, samt att mottagaren kostnadsfritt och på ett enkelt sätt kan avsäga sig fler utskick.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *