Marknadsföringsmetoder

När det gäller att marknadsföra sig gäller det att den eventuella kunden så fort som möjligt får någon typ av personlig anknytning med den produkt eller det företag marknadsföringen gäller. Kan man lyckas med det i inledningsmomenten räcker det ganska lång att efter tag bara använda sig av marknadsföringsmedel som en påminnelse för kunden.

Som hjälp vid din marknadsföring tänkte jag gå igenom några olika marknadsföringsmedel eller marknadsföringsmetoder. Kanske detta kan ge uppslag till nya idéer och tankebanor. Lämplig ordning vid marknadsföring är den ordningen jag redovisar dem.

Personlig försäljning

Personlig försäljning är med största sannolikhet den mest effektiva marknadsföringsmetoden och i den innefattas saker som kundträffar, företagspresentation, produktblad, evenemang mm.

Fördelarna med personlig försäljning är att det är billigt, enkelt och personligt. Dessutom sker det är nära kunden och det går att anpassa erbjudandet efter kundens behov.

Nackdelar är att det är väldigt tids- och resurskrävande.

Public Relation

I Public Relation ingår saker som publicitet, logotype, årsredovisning, utställningar, hemsida, kundtidningar, nyhetsbrev och lobbying.

Fördelen med Public Relation jämfört med nedanstående annonsering är att det är billigt. Dessutom skapar det trovärdighet för företaget eller produkten.

Nackdelarna med just detta medel är att det är tidskrävande och att publiciteten för aktiviteten kan utebli.

Direktreklam

Ett led i marknadsföringen av ett företag eller en produkt kan vara direktreklam. Då kan det röra sig adresserade eller oadresserade utskick, telemarketing, kuponghäften, fackmässor mm.

Fördelen med direktreklam är att du når de du vill nå och att du kan få direkt respons på din marknadsföring.

Nackdelar är att det är dyrt och tidskrävande, samt att det kan försvinna i mängden.

Sales Promotion

Med Sales Promotion menas saker som affischer, dekaler, skyltar, tävlingar, varuprover, butiksdemonstrationer, mm.

Fördel med Sales Promotion i din marknadsföringskampanj är att det skapar ett stort engagemang kring tjänsten eller produkten, samt att du kommer nära inpå din kund.

Nackdelar är att det är dyrt och kan ge dålig effekt när den eventuella kampanjen är slut. Exempelvis kan det vara så att de som var intresserade av produkten redan fått varuprov och därför inte är i behov, eller har lust, att köpa något mer.

Annonsering

Vid marknadsföring av en verksamhet eller en produkt är annonsering givetvis en gammal beprövad metod. Det kan röra sig om annonsering i dagspress, magasin, radio, TV, telefonkataloger, mm. Även utomhusannonsering är en vanlig annonseringsmetod.

Största fördelen med annonsering är att den når många. Andra fördelar är att den skapar uppmärksamhet och att den bygger upp varumärket tack vare igenkänningsmetoden.

Nackdel med annonsering är att det är dyrt. Dessutom kan det försvinna i mängden och då det når ut till många når det även ut till många som inte är potentiella kunder.

Nu har jag ju givetvis bara skrapat på ytan gällande marknadsföring, men jag hoppas att det ändå kan vara till lite nytta.

Lycka till!

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *