Sökordsanalys

ALLT DU BEHÖVER VETA OM SÖKORDSANALYS INFÖR DITT SEO-ARBETE

Vid digital marknadsföring är synlighet i sökmotorer avgörande för att nå ut till rätt målgrupp. För att optimera en webbplats och ranka högt på sökmotorernas resultatlistor spelar sökordsanalys en central roll. Samma sak gäller vid sökordsannonsering. För att nå ut till de personer som ligger närmast att bli dina kunder måste du veta vad de söker på för sökord och sökfraser. Det är den sökordsanalysen kommer in. 

Nedan guidar vi dig genom grunderna i sökordsanalys, så att du vet vad du bör tänka på innan du börjar arbetet med onpage SEO.

Vad är sökordsanalys?

Sökordsanalys är en del inom sökmotoroptimering (SEO) som går ut på att identifiera de ord och fraser som användare söker efter på nätet. Genom att förstå vilka sökord som används och som är mest relevanta för din verksamhet eller webbplats kan du skapa innehåll som matchar de viktigaste sökningarna. 

Viktigt att tänka på är att det inte bara handlar om att välja de mest populära sökorden utan att också balansera relevansen med hur hård konkurrens det är.

Driver du exempelvis en webbutik som säljer kläder kanske inte ordet “kläder” är det du främst ska satsa på. Trots att det har en stor sökvolym, som kan kännas lockande, är det hård konkurrens på det sökordet. Det har en ganska bred betydelse, vilket innebär att den som söker kanske inte riktigt vet vad den är ute efter. 

Då kan det vara bättre att satsa på mer nischade söktermer som “stickade tröjor för kvinnor” och “jeansshorts för män”. Det är visserligen en lägre sökvolym för sådana sökord, men konkurrensen är i sin tur mindre och det är dessutom så pass specifika sökningar att användaren ligger ganska långt fram i sin köpprocess.

Sökordsanalys kallas även för nyckelordsanalys, vilket kommer från engelska ”keyword analysis”.

Därför är sökordsanalysen avgörande för en webbplats

Sökordsanalys är inte bara en rutinmässig uppgift utan en grundläggande faktor för en framgångsrik närvaro på nätet. Att skapa och underhålla en webbplats som syns högt upp i sökmotorernas resultatlistor är avgörande för att attrahera besökare och potentiella kunder. Genom att förstå vilka ord och fraser din målgrupp använder när de söker information, kan du optimera din webbplats för dessa termer. Det ger dig flera fördelar.

Optimering för rätt målgrupp

Den kanske viktigaste anledning till att genomföra en grundlig sökordsanalys innan du börjar att sökmotoroptimera din webbplats är att du ska optimera mot rätt målgrupp. Målet är att locka besökare som är intresserade av det innehåll eller de produkter och tjänster du erbjuder. Genom att identifiera och implementera de sökord och fraser som din målgrupp använder när de söker online, ökar du chansen att nå fram till de människor som faktiskt är intresserade av det du har att erbjuda.

Sökordsanalysen ger insikt i hur människor uttrycker sina behov och önskemål, vilket ger dig möjlighet att anpassa din webbplats för att matcha deras sökbeteende. Det handlar inte bara om att locka trafik, utan om att attrahera relevant trafik som är mer benägen att konvertera till kunder eller engagerade besökare.

Det handlar alltså om att anpassa ditt innehåll efter deras behov och förväntningar!

Förbättrar användarupplevelsen

En annan viktig del av sökordsanalysen är att den bidrar till en förstärkt användarupplevelse. Genom att du anpassar din webbplats till de söktermer som besökaren använder sig av, skapar du relevant innehåll. De besökare som kommer in på webbplatsen kommer att hitta det de söker efter snabbare och enklare, vilket ökar sannolikheten för att de stannar längre på din webbplats och slutligen även blir kunder.

Genom sökordsanalysen förstår du de frågor och problem som din målgrupp söker svar på. Genom att erbjuda lösningar och relevant information på din webbplats ökar du trovärdigheten och skapar en positiv upplevelse för användarna.

Effektivare innehållsstrategi

En noggrant genomförd sökordsanalys fungerar som en grund och vägledning när du ska skapa innehåll. Genom att identifiera och arbeta med de mest relevanta sökorden kan du skapa innehåll som inte bara är träffsäkra mot din målgrupp utan placerar din webbplats högre i sökmotorernas resultatlistor.

Med starkt innehåll blir din webbplats en resurs och auktoritet inom ditt område. Detta bidrar inte bara till bättre synlighet utan även till en starkare koppling med din målgrupp.

Mätbara resultat och framgångsfaktorer

Genom att regelbundet övervaka och anpassa din sökordsstrategi kan du mäta effektiviteten av den. Det ger dig möjlighet att kontinuerligt anpassa och förbättra din webbplats för att svara upp mot förändrat användarbehov och nya söktrender.

Slutligen ger sökordsanalys möjlighet till att mäta resultat och hitta framgångsfaktorer. Genom sökord som du har valt att arbeta med kan du sätta upp mätbara mål för att se effekten. Du kan övervaka hur väl din webbplats positionerar sig för specifika sökord, hur mycket trafik du attraherar och hur länge besökarna stannar.

Genom dessa insikter har du möjlighet att anpassa och förbättra din strategi över tid. Du kan identifiera vilka sökord som ger mest värde och fokusera på att optimera för dem. Genom att regelbundet övervaka och anpassa din strategi utifrån de mätbara resultaten kan du över tid maximera synligheten och effektiviteten för din webbplats.

Annons:

Så utför du en sökordsanalys

Då sökordsanalysen är hörnstenen i en framgångsrik SEO-strategi och spelar en avgörande roll för att öka synligheten på sökmotorerna, är det givetvis viktigt att den utförs på ett genomtänkt och fullständigt sätt. För den som är ny inom området kan processen verka komplex, men här bryter vi ner den i tydliga steg som bör tas.

1. Identifiera och definiera dina affärs- och webbplatsmål

För att genomföra en sökordsanalys på ett korrekt och framgångsrikt sätt är det viktigt att först klargöra och definiera dina övergripande affärsmål och mål med webbplatsen. Det är dessa mål som ska ligga för din analys. Ställ dig själv frågor om vad du vill uppnå online och vilken din målgrupp är. Identifiera de centrala delarna i din verksamhet och arbeta aktivt med att framhäva och fokusera på dem.

Du måste tydligt formulera dina mål inom både SEO och innehållsstrategi. Oavsett om det handlar om att öka trafiken till webbplatsen, generera leads, öka försäljningen eller förbättra varumärkeskännedomen kommer dessa övergripande mål att vara styrande för hur du ska arbeta.

Om du exempelvis driver en webbutik kan ett av dina specifika mål vara att öka onlineförsäljningen med 30% under nästa kvartal. Med ett sådant mål måste sökordsanalysen vara inriktad på relevanta söktermer kopplade till transaktioner och produktspecifika sökord som sannolikt får besökarna att snabbt konvertera till kunder. Genom att du håller dina övergripande affärs- och webbplatsmål i fokus kan du skapa en sökordslista som både speglar dina mål och attraherar rätt besökare till din webbplats.

2. Förstå din målgrupp

Du behöver få en djup förståelse för din målgrupp. Vilket är deras behov och vad har de för intressen? Vilka frågor behöver de få svar på? Vad har de för specifika “pain points”? Samla insikter som hjälper dig att förutse vilken typ av frågor de kan använda sig av vid sökningar och anpassa sökordsanalysen, och ditt innehåll, efter deras specifika behov som potentiell kund.

Om din målgrupp exempelvis är i åldersspannet 30-50 år, och de gillar att vara ute i naturen och vandra, kan följande sökord vara relevanta:

 • vattentäta vandringskängor
 • lätt tält för vandring
 • fuktavvisande underkläder
 • vattenrenare för vandring
 • vandringsstrumpor med bra stötdämpning

Ju mer specifik en sökning är, desto närmare är personen att komma till ett avslut!

3. Skapa en lista med potentiella sökord

Nu när du har tydliga mål är nästa steg att skapa en lista med potentiella sökord för din sökordsanalys. Sätt dig in i din målgrupps situation och fundera på vilka söktermer de troligtvis använder när de söker efter produkter, tjänster eller information som din webbplats erbjuder. Var så specifik som möjligt och använd gärna både säljteamet och kundtjänst för att se vilka vanliga frågeställningar de får från både befintliga och potentiella kunder.

Lista som du tar fram ligger sedan som grund för vidare och mer detaljerad analys av sökord.

4. Analysera sökintentionen för orden i den inledande listan

Analysera sedan sökintentionen för varje sökord som du tagit med i din inledande lista. Vilken är avsikten bakom respektive sökord? Söker användaren efter mer information eller är målet att göra ett köp? Letar de kanske bara efter att navigera till en specifik webbplats?

Genom att förstå sökintentionen kan du säkerställa att ditt innehåll överensstämmer med vad användarna söker efter. Det kan exempelvis röra sig om produktkategorisidor, produktsidor eller informationssidor.

5. Komplettera listan med hjälp av sökordsverktyg

När du känner dig klar med din inledande lista med sökord är det dags att komplettera den och ta den till nästa steg. För att kunna göra det måste du använda dig av ett sökordsverktyg. Genom sökordsverktyget kan du se en ungefärlig sökvolym som de olika sökorden har per månad och du kan även se en estimerad svårighetsgrad när det gäller att konkurrera om toppositionerna.

En annan mycket viktig funktion med sökordsverktyget är att du får förslag på nya, relevanta sökfraser. På så sätt kan du bygga ut din lista så att den täcker in så många viktiga sökningar som möjligt. Det gör också att du i vissa fall kan se att den sökningen som du trodde var vanligast kanske inte är det. Du kan alltså få nya insikter i vad du ska prioritera för att nå ut som allra bäst.

Det finns en rad olika sökordsverktyg, där alla har sina styrkor och svagheter. Några av dem är:

 • Google Keyword Planner
 • Semrush Keyword Magic Tool
 • Ahrefs Keywords Explorer
 • SE Ranking Keyword Suggestion Tool
 • Mangools KWFinder

Den förstnämnda är ett gratisverktyg genom Google Ads, men för de övriga krävs en betald licens för att kunna använda fullt.

Sökordsanalys genom Semrush Keyword Magic Tool

Med hjälp av sökordsverktygen kommer du exempelvis hitta många så kallade “long tail” sökord. Det innebär väldigt specifika sökningar som ofta består av fler än två ord. Precis som exemplen vi gav tidigare i artikeln gällande “stickade tröjor för kvinnor” och “jeansshorts för män”. Den typen av sökfraser har ofta lite lägre sökvolymer, men en mycket högre konverteringsgrad eftersom de riktar in sig på specifika användarbehov!

Ovan nämnda verktyg är perfekt att använda till detta, men tjänster som https://alsoasked.com/ och https://answerthepublic.com/ fyller också sitt syfte genom att presentera vanliga frågeställningar inom ditt specifika område.

Annons:

6. Dra nytta av dina konkurrenter

En annan viktig del vid sökordsanalys är att förstå konkurrensläget och vilka sökfraser dina konkurrenter får trafik från. Genom att undersöka vilka andra webbplatser som rankar för dina utvalda sökord får du värdefulla insikter om den konkurrens du står inför. 

Det är viktigt att inte bara fokusera på stora aktörer utan även på mindre konkurrenter, som kanske har ungefär samma förutsättningar som din verksamhet. Genom att göra jämförelsen kan du dels få bekräftat att du tidigare fått fram en bra lista på sökord. Dels kan du få idéer på nya sökord som du bör komplettera din lista med.

Verktyg som Ahrefs och Semrush är perfekta att använda till detta.

Om du till exempel ser att en konkurrent rankar högt för ”strykfria skjortor med stretch”, och ni erbjuder liknande produkter, bör du överväga att inkludera detta sökord i din egen strategi. Då ökar du din synlighet online samtidigt som du attraherar relevanta besökare som är intresserade av vad du har att erbjuda och även lockar över en del av konkurrentens trafik.

7. Utvärdera relevans och sökvolym

När du har fått in önskad data från det eller de verktyg du använt är det dags att utvärdera relevansen och sökvolymen för de olika sökfraserna. Här handlar det om att hitta balansen mellan att välja sökord med tillräckligt hög sökvolym för att locka trafik och som samtidigt är relevanta för ditt innehåll. Prioritera de sökord som tydligast går i linje med  dina affärs- och webbplatsmål.

En bra strategi kan vara att börja rikta in sig på smalare och mer specifika sökningar. Då kan du börja driva relevant trafik enklare, och få igång verksamheten snabbare. När sedan webbplatsen vuxit sig starkare går det på sikt att börja rikta in sig på mer konkurrensutsatta sökningar.

8. Använd sökordskluster

I stället för att fokusera på enskilda sökord när du ska skapa innehåll är det avgörande att gruppera dina sökord i sökordskluster. Det innebär att du grupperar alla sökord som sökmotorerna ger samma resultat för i en och samma grupp. 

Utgå sedan från sökorden i en och samma grupp när du ska skapa innehåll. 

Själva arbetet med grupperingen kan du göra manuellt, genom att studera de olika sökresultaten, men med många sökord blir det mycket tidskrävande. Rekommendationen är alltså att du använder dig av ett sökordsverktyg även här.

9. Ranka och prioritera sökord och sökordskluster

Inte alla sökord är lika värdefulla som andra. Du behöver prioritera dina sökord eller sökordskluster utifrån:

 • sökvolymer
 • relevans för din verksamhet
 • sökintention

Detta kommer att hjälpa dig att fokusera på de viktigaste och mest påverkande sökorden.

10. Integrera sökord (och kluster) i din innehållsstrategi

Sedan är det slutligen dags att arbeta med din framtagna lista över sökord och kluster genom att få in dem i innehåll på webbplatsen. Antingen genom att optimera befintligt innehåll eller genom att ta fram helt nytt.

Oavsett vilket måste du se till att innehållet blir optimerat för sökmotorer och ger verkligt värde till dina besökare. Tänk på att om ditt innehåll inte är värdefullt för dina användare är det inte heller värdefullt för en sökmotor!

När det gäller att skapa nytt innehåll kommer din lista över sökord och kluster att avgöra din kommande innehållsplan. Se till att skapa en plan som säkerställer att du skriver relevanta innehållsdelar för varje sökord och sökordskluster du anser vara värdefulla.

Vi rekommenderar att du börjar med att prioritera sökord för dina primära tjänste- eller produktsidor. Alltså de sidor som kommer att generera bäst med intäkter. När detta är gjort kan du sedan gå över till mer informativa och kompletterande sidor.

11. Övervaka och anpassa över tid

Självklart kan söktrender förändras över tid. Därför är det viktigt att övervaka och mäta hur dina sökord presterar och anpassa din strategi därefter. Det finns bra analysverktyg för att mäta dina rankningpositioner, organisk trafik, besökarnas engagemang, mm. 

Utifrån det får du finslipa din sökordsstrategi och ditt innehåll.

Annons:

Slutord kring sökordsanalys

För att runda av det hela vill vi bara en gång belysa det viktigaste med sökordanalysen!

En väl genomförd sökordanalys måste ligga till grund för det fortsatta arbetet med on-page SEO på din webbplats. Den krävs för att hitta de bästa och mest relevanta sökorden eller sökfraserna för att din verksamhet ska få fler leads och kunder.

Genom sökordsanalysen kan du också hitta den prioriteringsordning som du ska jobba efter. Det är exempelvis ofta smart att börja optimera för de smalare sökningarna med lägre sökvolym. Konkurrensen för dem är ofta relativ liten och de ligger dessutom ofta nära till att avslut, eller någon typ av konvertering, hos den som söker.

Var noga med att skapa innehåll baserat på den sökintention som Google tolkar att de olika sökningarna har. Arbeta dessutom med att gruppera de sökord med samma sökintention i sökordskluster. Då ser du tydligt olika varianter av sökord som du kan integrera i ditt innehåll.

Kom dessutom ihåg att även om det krävs en hel del arbete med att genomföra en sökordsanalys är det den enda vägen att säkerställa mot vilka sökningar som du ska optimera din webbplats.