Metabeskrivning

OPTIMERA DIN META description FÖR fler relevanta besökare

En webbsidas metabeskrivning har som viktigaste uppgift att driva trafik in till sidan via organiskt sök. En välformulerad och lockande metabeskrivning gör att din sida sticker ut bland konkurrenterna i sökresultatet och att användaren väljer att klicka sig in på den. Även om metabeskrivningen i sig inte påverkar din sidas rankingposition gör användarsignaler det, och då är klickfrekvens en viktig faktor. Om många användare väljer din sida före andra sidor kommer det alltså att gynna dig även positionsmässigt.

Här hittar du allt du behöver veta om metabeskrivningen för sökmotoroptimering av din webbplats!

Vad är metabeskrivning och hur används den?

Metabeskrivningen har fått sitt namn från engelska meta description. Det är en metatagg som precis som sidtiteln ligger i head-sektionen, den övre delen, i en webbsidas kod. 

Den kan se ut så här:

Metabeskrivningen syns aldrig på själva webbsidan, men den används i flera andra sammanhang. 

Standardbeskrivning vid delning på sociala medier 

När någon delar en webbsida på sociala medier används texten i metabeskrivningen ofta som standardbeskrivning för den delade länken. En välformulerad och lockande metabeskrivning kan öka klickfrekvensen på sociala plattformar och uppmuntra till mer delning.

I sökmotorernas sökresultat

I de allra flesta fall är det metabeskrivningen som visas under den klickbara rubriken för en webbsida när den visas i sökmotorernas sökresultat. Var dock medveten om att Google kan välja att visa en annan text istället för metabeskrivningen, om tolkningen är att den kan vara mer effektiv vid just den specifika sökningen. Ofta visas en utvald del av texten eller en sammanfattning av webbsidans innehåll vid dessa tillfällen.

När metabeskrivningen visas i sökresultatet är den en viktig och avgörande faktor för om den som söker ska klicka sig på din sida eller ej. Metabeskrivningens utformning kommer alltså att påverka klickfrekvensen (CTR) från det organiska sökresultatet. Om du lyckas att få till en tydlig och informativ metabeskrivning lockas fler användare att klicka sig in på din sida. Är den relevant för sidan förbättras dessutom den allmänna användarupplevelsen.

Exempel på metabeskrivning i sökresultatet:

Optimera din metabeskrivning för mer relevant trafik

I ovanstående exempel är det alltså den svarta texten under den blå, klickbara rubriken som är metabeskrivningen. Du ser också att när sökordet nämns i metabeskrivningen kan det visas i fetstil, för att förtydliga relevansen av sökresultatet.

Meta description i samband med sökmotoroptimering

En webbsida meta description är i sig ingen direkt rankingfaktor, men den är ändå viktig vid arbete med vid sökmotoroptimering. En välformulerad metabeskrivning bidrar till att du får fler besök till din webbsida via organiskt sök. Är den dessutom relevant för sökintentionen som användaren hade vid sökningen kan det leda till att besöket inne på webbplatsen blir långt.

Då Google har användarsignaler som några av sina rankingfaktorer kan du alltså, genom fler klick och längre besök på webbplatsen, gynnas när det gäller på vilken position din webbsida placerar sig på i sökresultatet.

Det är viktigt att varje sida på din webbplats har en unik metabeskrivning som återspeglar sidans specifika innehåll. 

Den ska också svara mot sökintentionen som användaren har vid sökning på de sökord du vill att sidan främst ska synas för i sökresultatet. Det händer ofta att Google väljer att visa en annan text än den du angivit. Det sker främst när Google anser att den nya texten bättre svarar mot den sökintention som användaren har.

Annons:

Längd på metabeskrivningen

När du sätter samman en metabeskrivning är det viktigt att försöka få en optimal längd på den. 

En för lång metabeskrivning kommer att klippas av och inte visas fullständigt i sökresultatet. Dessutom ökar risken att den inte visas som du önskar i sökresultatet. Den kan helt och hållet ersättas av något annat, än det du själv skrivit ihop. 

En för kort metabeskrivning är till att börja med en outnyttjad resurs som inte ger tillräckligt med information till användaren, vilket kan få sidan att verka mindre informativ eller relevant. Det leder också till en ökad risk att den ersätts med något annat i sökresultatet.

Längden på metabeskrivningen mäts egentligen i antal pixlar och ofta nämns intervallet 930-990 pixlar som ett maximalt antal. Håller du dig under det ökar du chansen markant att sökmotorerna väljer att visa den som du själv formulerat. I antal tecken är det cirka 155-160 stycken.

Om vi tittar på den nedre gränsen bör den inte understiga 400 pixlar eller 100 tecken.

Många CMS kan visa hur bra din längd på metabeskrivningen är samtidigt som du skriver in den. Om du exempelvis ska arbeta med en metabeskrivning i WordPress kan du installera tilläggsmoduler som Yoast SEO eller Rank Math SEO för att få fram den funktionen.

Om du inte har den funktionen i ditt CMS kan du använda dig av https://www.highervisibility.com/seo/tools/serp-snippet-optimizer/ för att se så att den inte blir för lång.

Riktlinjer när du arbetar med metabeskrivningar

Här tipsar vi om det du ska tänka på när det gäller SEO-titeln:

 • Alla sidor på webbplatsen ska ha en metabeskrivning.
 • Alla metabeskrivningar ska dessutom vara unika för alla sidor på webbplatsen. Det ska alltså aldrig finnas några dubbletter.
 • Metabeskrivningen ska vara relevant och beskrivande för sidan, så att den lever upp till förväntningarna som den som klickar in sig på sidan har.
 • Den ska även vara formulerad så att den lockar till klick, vilket kan bli en indikation om att sidan bör flyttas upp i sökresultatet.
 • Metabeskrivningen bör innehålla det primära sökordet. Om ett sökord finns med kommer det att markeras i fetstil i sökresultatet när en användare söker på det via dator. För att hitta de bästa sökorden att använda måste du först genomföra en sökordsanalys.
 • Försök även att få med åtminstone en sekundär sökfras också, om det går att få in på ett naturligt sätt.
 • Undvik så kallad “keyword stuffing”, vilket innebär du trycker in så många sökord som möjligt utan att tänka på användarvänligheten.
 • Se till att den inte blir för lång och inte för kort, enligt ovan.
 • Försök att använda aktivt språk och en call-to-action (CTA), för att uppmuntra till klick.
Annons:

Förslag på hur du kan utforma metabeskrivningarna

I grund och botten ska en metabeskrivning svara på tre frågor:

 1. Vad handlar sidan om?
 2. Varför ska användaren klicka sig in på sidan?
 3. Vad förväntas användaren göra när han eller hon kommit in på sidan?

Om du utgår från att besvara dessa tre frågor har du formulerat en metabeskrivning som räcker ganska långt.

Fråga 3 går ofta hand i hand med en CTA. Exempel på CTA som lockar till klick och tydligt visar vad användaren förvändast göra inne på sida är:

 • Boka här!
 • Prova gratis!
 • Köp till reapris!

Om du ska skriva en metabeskrivning till en produktsida ska du försöka få med funktioner och fördelar med produkten. Du kan också överväga om du ska ha med specifik information i den. Exempelvis:

 • Produktnamn och modellnummer
 • Pris på produkten
 • Eventuella rabatter och erbjudanden
 • Fraktalternativ

Får du med det blir din beskrivning väldigt precis och relevant för den som är ute efter exakt den produkten eller en produkt med just den funktionaliteten. Då matchar metabeskrivningen användarens sökintention och förväntningar.

En annan viktig sak att tänka på är att få med den viktigaste informationen i början av metabeskrivningen. Då får du snabbt användarens uppmärksamhet och du undviker att den försvinner om texten kortas av i sökresultatet.

Prioritering av metabeskrivningar

Om du har en stor webbplats som saknar många metabeskrivningar kommer det att kräva mycket jobb att ta fram dem för alla sidor. Då kommer du att behöva prioritera vilka sidor du ska ta fram metabeskrivningar till, eller i alla fall vilka sidor som du ska börja med.

Det bästa är om du väljer dina viktigaste sidor och de sidor som redan nu placerar sig bra i sökresultatet. För att se vilka sidor det är som har de bästa placeringarna kan du använda dig av Google Search Console.

Annons:

Analys av metabeskrivningar

För att förstå hur dina metabeskrivningar presterar kan du använda ett analysverktyg som Google Search Console. Där kan du se hur många klick dina olika sidor får från det organiska sökresultatet, hur många gånger de har visats och vilken klickfrekvens de har. Du kan även se vilken genomsnittlig position sidan har haft i sökresultatet för specifika sökfraser. 

Om en sida visas högt upp i sökresultatet för en eller flera specifika sökfraser, men har en låg klickfrekvens, bör du se över om metabeskrivningen kan justeras och optimeras för att locka dessa användare till att klicka.

Det är alltså viktigt att hela tiden följa upp och analysera effekten som dina metabeskrivningar ger till din sida. Det kan också vara så att sökmotorernas algoritmer och användarnas beteende förändras över tiden. Då krävs det att du upptäcker eventuella försämringar och utför justeringar för att motverka detta.

Sammanfattande ord om metabeskrivningen

Metabeskrivningen är en viktig parameter för att få användaren att klicka sig in på din sida från sökresultatet. Klickvänliga metabeskrivningar som är informativa och beskrivande för sidan är avgörande för att tillgodose besökarnas och förväntningar på sidan. En hög klickfrekvens kan få din sida att placera sig högre upp i sökresultatet

Därför är det viktigt att ta fram genomtänkta och välformulerade metabeskrivningar!