Sidtitel

Sidtiteln är en viktig faktor inom sökmotoroptimering

En webbsidas sidtitel, eller SEO-titel, är en viktig del i SEO-arbetet. Dels för att sidan ska placera sig högt upp i sökmotorernas sökresultat, dels för att få användaren att klicka sig in på den. I den här artikeln hittar du allt du behöver veta om sidtiteln för sökmotoroptimering av din webbplats.

Vad är sidtitel och hur används den?

Till att börja med är det bra att veta att sidtiteln benämns med en rad olika namn. Utöver “sidtitel” det kan vara:

 • SEO-titel
 • Titeltagg
 • Metatitel
 • Title tag

Ingen variant är mer rätt eller fel än någon annan. Det är bara att olika personer använder sig av olika begrepp. 

Sidtiteln är en metatagg som ligger i head-sektionen, den övre delen, i en webbsidas kod. 

Den kan se ut så här:

Titeltaggen syns egentligen aldrig på själva webbsidan, men den används i flera andra sammanhang. 

I webbläsaren 

När du är inne på en webbsida är sidtiteln det namn på webbsidan som visas i fliken längst upp i webbläsaren. Det är också det namn som webbsidan som standard får om du sparar den som bokmärke eller favorit. En kort och beskrivande titel gör det lättare för användare att identifiera och hantera sina bokmärken.

En webbsidas sidtitel visas som namn i fliken och när den sparas som favorit

Standardtitel vid delning på sociala medier 

När någon delar en webbsida på sociala medier används titeltaggen ofta som standardtitel för den delade länken. En välgjord titel kan öka klickfrekvensen på sociala plattformar och uppmuntra till mer delning.

I sökmotorernas sökresultat

Det är i de flesta fall som titeltaggen är den som blir den klickbara rubriken för en webbsida när den visas i sökmotorernas sökresultat. Det är viktigt att tänka på att Google kan välja att använda en annan sidtitel, än den du har skrivit, om tolkningen är att en annan titel är mer effektiv vid just den specifika sökningen.

När sidtiteln visas i sökresultatet är den en viktig och avgörande faktor för om den som söker ska klicka sig på din sida eller ej. En sidtitels utformning kommer alltså att påverka klickfrekvensen (CTR) från det organiska sökresultatet. En tydlig och informativ titeltagg kan attrahera fler klick och förbättra den övergripande användarupplevelsen så länge den är relevant för sidan.

Exempel på sidtitel i sökresultatet:

I ovanstående exempel är det alltså den blå, klickbara texten som är sidtiteln. Vi kan också se att Google i det här fallet valt att komplettera genom att lägga till vårt varumärke sist i den.

Sidtiteln i samband med sökmotoroptimering

En webbsida sidtitel, eller SEO-titel, är en viktig faktor vid sökmotoroptimering. Som vi skrev ovan är den högst avgörande för att få den som söker att klicka sig in på just den sidan. Det är alltså viktigt att den är skriven på ett sätt som attraherar användaren.

Utöver det är SEO-titeln även en mycket viktig rankingfaktor hos sökmotorerna. Kanske en av de viktigaste, enskilda faktorerna. Det betyder att sidtiteln inte bara ska vara lockande att klicka på för den som söker, den ska dessutom innehålla den primära sökfrasen, och gärna en sekundär också.

Sökmotorer använder titeltaggen för att förstå ämnet och relevansen för en webbsidas innehåll. Den kan alltså vara avgörande för hur högt upp i sökresultatet en sida placerar sig vid sökning på en eller flera söktermer. För att veta vilka sökfraser du ska prioritera och försöka få med i sidtiteln måste du först göra en grundlig sökordsanalys.

Det är viktigt att varje sida på din webbplats har en unik titeltagg som återspeglar sidans specifika innehåll. 

Annons:

Längd på titeltaggen

När du tar fram en SEO-titel är det viktigt att försöka få en optimal längd på den. 

En för lång titeltagg kommer att klippas av och inte visas fullständigt. Du riskerar dessutom i större utsträckning att den inte visas som du önskar i sökresultatet. Den kan helt och hållet ersättas av något annat, än det du själv skrivit ihop. 

En för kort sidtitel är till att börja med en outnyttjad resurs som inte ger tillräckligt med information till användare eller sökmotorer och kan få sidan att verka mindre informativ eller relevant. Det leder också till en ökad risk att den ersätts med något annat i sökresultatet.

Längden på titeltaggen mäts egentligen i antal pixlar och ofta nämns 580 pixlar som ett maximalt antal. Håller du dig under det ökar du chansen markant att sökmotorerna väljer att visa den som du själv formulerat. I antal tecken är det cirka 55-60 stycken.

Om vi tittar på den nedre gränsen bör den inte understiga 200 pixlar eller 30 tecken.

Många CMS kan visa hur bra din längd på sidtiteln är samtidigt som du skriver in den. Om du exempelvis ska arbeta med din SEO-titel i WordPress kan du installera tilläggsmoduler som Yoast SEO eller Rank Math SEO för att få fram den funktionen.

Om du inte har den funktionen i ditt CMS kan du använda dig av https://www.highervisibility.com/seo/tools/serp-snippet-optimizer/ för att se så att den inte blir för lång.

En sak som är viktig när det gäller längden på sidtiteln är att även om den är för lång, om den klipps av av Google eller om den byts ut helt och hållet används den sidtitel du har skrivit som rankingfaktor. Om du ser att Google byter ut den, och inte har med det sökord som du tycker är viktigast för sidan, är det ditt innehåll som är med och påverkar rankingpositionen.

Riktlinjer när du arbetar med titeltagg

Här tipsar vi om det du ska tänka på när det gäller SEO-titeln:

 • Alla sidor på webbplatsen ska ha en sidtitel.
 • Alla sidtitlar ska vara unika för alla sidor på webbplatsen. Det ska alltså aldrig finnas några dubbletter.
 • Sidtiteln ska vara relevant och beskrivande för sidan, så att den lever upp till förväntningarna som den som klickar in sig på sidan har.
 • Den ska vara formulerad så att den lockar till klick, vilket kan bli en indikation om att sidan bör flyttas upp i sökresultatet.
 • Metatiteln ska innehålla det primära sökordet och det bör ligga först.
 • Försök att få med åtminstone en sekundär sökfras, om det går att få in på ett naturligt sätt.
 • Undvik så kallad “keyword stuffing”, där du trycker in så många sökord som möjligt.
 • Se till att titteltaggen inte blir för lång och inte för kort, enligt ovan.

Under lång tid rekommenderades det att även försöka få in varumärket eller företagsnamnet i sidtiteln. Numera visar Google varumärket över sidtiteln i sökresultatet, vilket ändrar förutsättningarna en del. Det ger större möjlighet att få in flera sökord på ett naturligt och välformulerat sätt. Om du däremot känner att du får plats med varumärket också, skadar det inte att fortfarande ha med det.

Annons:

Förslag på hur du kan utforma sidtitlarna

För att göra det lättare att arbeta med sidtitlar rekommenderar vi att du utgår från ett system som baseras på vilken typ av sida du arbetar med. Riktlinjerna om att ha ett primärt sökord först och sekundära därefter är applicerbara för alla typer av titlar, oavsett om det rör sig om en artikelsida, tjänstesida, produktkategorisida eller en produktsida.

Exempel på sidtitel för produktsida

Driver du en e-handel skulle strukturen för dina sidtitlar på produktsidorna kunna vara något i stil med:

 • Produktnamn – Kategorinamn | Varumärke
 • Produktnamn – Klickvänlig text | Varumärke
 • Produktnamn – Kategorinamn | Klickvänlig text

Exempelvis: 

 • Forest II Wide Unisex – Vandringskängor | Sportföretaget
 • Forest II Wide Unisex – Prissänkt | Sportföretaget
 • Forest II Wide Unisex – Vandringskängor | Prissänkt 

Exempel på sidtitel för produktkategorisida

I en webbutik är produktkategorisidorna mycket viktiga när det gäller att få organisk trafik. Dessa skulle kunna ha något av följande upplägg:

 • Kategorinamn – Sekundära sökord | Varumärke
 • Kategorinamn – Klickvänlig text | Varumärke
 • Kategorinamn – Sekundära sökord | Klickvänlig text

Exempelvis:

 • Löparskor – Joggingskor för terräng & asfalt | Sportföretaget
 • Löparskor – Köp till reapris idag | Sportföretaget
 • Löparskor – Joggingskor för terräng & asfalt | Stor rea

Exempel på sidtitel för produktkategorisida

För en tjänstesida skulle sidtiteln kunna vara utformad enligt något av nedan exempel:

 • Primärt sökord – Sekundära sökord | Varumärke
 • Primärt sökord – Sekundära sökord | Klickvänlig text
 • Primärt sökord – Sekundära sökord i klickvänlig mening
 • Primärt sökord i klickvänlig mening

Exempelvis:

 • Städhjälp – Hemstäd och flyttstäd | Städföretaget
 • Städhjälp – Hemstäd och flyttstäd | Fläckfritt och snabbt
 • Städhjälp – Hemstäd och flyttstäd med lägsta-pris-garanti
 • Städhjälp för ett skinande hem och mer fritid för familjen

Exempel på dåliga sidtitlar

Med ovanstående förslag på bra sidtitlar på näthinnan vill vi bara ge dig några exempel på dåliga sidtitlar, som du ska göra allt för att undvika:

 • Startsida
 • Hem – Företagsnamn
 • Tröjor, tröja, sweatshirt, hoodie, huvtröja, huvtröjor
Annons:

Analys av sidtitlar

För att förstå hur dina sidtitlar presterar kan du använda ett analysverktyg som Google Search Console. Där kan du se hur många klick dina olika sidor får från det organiska sökresultatet, hur många gånger de har visats och vilken klickfrekvens de har. Du kan även se vilken genomsnittlig position sidan har haft i sökresultatet för specifika sökfraser. 

Om en sida visas högt upp i sökresultatet för en eller flera specifika sökfraser, men har en låg klickfrekvens, bör du se över om sidtiteln kan justeras och optimeras för att locka dessa användare till att klicka.

Det är alltså viktigt att hela tiden följa upp och analysera effekten som dina sidtitlar ger till din sida. Det kan också vara så att sökmotorernas algoritmer och användarnas beteende förändras över tiden. Då krävs det att du upptäcker eventuella försämringar och utför justeringar för att motverka detta.

Sammanfattande ord om sidtiteln

Sidtiteln är en mycket viktig parameter för att kunna få bra sökpositioner för specifika sökfraser och för att få användaren att klicka sig in på din sida. Klickvänliga sidtitlar som är informativa och beskrivande för sidan är avgörande för att tillgodose både besökarnas och sökmotorernas förväntningar på sidan.

Ta alltså inga genvägar när du ska ta fram en sidtitel!