Att välja rätt webbhotell

När det gäller att välja rätt webbhotell för sin hemsida finns det en hel del olika saker att tänka på:

Priset

Den sak de flesta tänker på först är priset. Här kan den skilja en hel del. Det går att hitta dugliga webbhotell från 250 kr/år upp till 4 000 kr/år och i det här fallet är det definitivt inte så att ett högt pris är likvärdigt med kvalitet. Detta kan skifta enormt.

Support

Detta är viktigt främst för den som administrerar hemsidan. En bra och snabb support underlättar givetvis arbetet när det krånglar och kan göra att det går att lyfta vissa tekniska bitar i jämförelse med vad det skulle gå att göra med en undermålig support.

Lagringsutrymme

Numera är väl detta inget större bekymmer då själva lagringsutrymmet är relativt billigt överlag. Dock viktigt att se över vilket behov av utrymme just den egna sidan har. Utrymmet kanske räcker nu, men räcker det till vid en eventuell utbyggnad?

Stöd för scriptspråk

Vill ni ha en hemsida som är mer än en vanlig, statisk HTML-sida måste webbhotellet ha stöd för något scriptspråk såsom CGI, PHP eller ASP.

Databaser

Kräver hemsidan en databas? Ingår det i priset? Har den begränsad storlek? Går det att ha ett godtyckligt antal databaser eller är antalet begränsat? Detta är viktiga bitar som bör kollas upp noga.

Kontrollpanelen

Hur är kontrollpanelen? Går det lätt att administrera exempelvis e-postkonton? Finns det autoinstallationer av exempelvis publiceringsverktyg, bloggverktyg, webbshops, fotoalbum, mm? En bra kontrollpanel sparar väldigt mycket tid och utökar möjligheterna med hemsidan och dess utveckling.

Tillgänglighet

Givetvis vill väl alla som har en hemsida att den alltid ska vara tillgänglig för besökarna? Därför är det viktigt att webbservern som hemsidan ligger på är nere så lite som möjligt. Här kan det också skifta en del mellan webbhotellen.

Hur gör man då för att välja rätt webbhotell? Till att börja med är det att se över sina egna behov. Vad behöver hemsidan? Vad har jag för tankar med hemsidan i framtiden? När detta är klart är det bara att börja leta och jämföra. Vissa hotell gallras då bort ganska fort medan vissa är svårare att skilja åt. Då går det exempelvis att leta recensioner och omdömen som andra lämnat om de olika webbhotellen. Exempel på detta är tidningen Internetworld som årligen brukar utse bästa svenska webbhotell. Lycka till!

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *