Att tänka på vid val av hemsida

Det två viktigaste punkterna du bör analysera innan du börjar planera din hemsida är syfte och målgrupp. Vill du bara ge en kort presentation av företaget för de som är lite allmänt intresserade? Vill du ha interaktiva delar där besökaren exempelvis har möjlighet att fylla i formulär och ladda upp filer, för att sedan skicka? Ska vissa delar bara kunna ses av vissa besökare, exempelvis kunder som kan logga in och få tillgång till filer och information? Dessa bitar styr både struktur och teknik vid produktionen av hemsidan.

En annan viktig bit är att se över sitt eget företag. Väntas en förändring eller utveckling åt något håll? Se till att hemsidan kan anpassa efter en eventuell förändring. Det är ju tråkigt att behöva bygga en helt ny sida efter något år.

Slutligen bör du bestämma dig för om företaget självt ska arbeta med uppdateringarna av hemsidan eller om ni ska låta någon extern kraft sköta den biten. Den biten kan styra vilken teknik som ska användas vid produktionen.

När dessa grundläggande bitar är genomtänkta och fastställda är det bara att gå vidare med arbetet…

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *